Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dấu ấn lịch sử qua câu đố dân gian

Lê Lam Hồng

Tóm tắt


Câu đố dân gian có tự ngàn xưa, do tác giả dân gian sáng tác và lưu truyền rộng rãi từ đời này qua đời khác.  Nếu ca dao là những bài thơ dân gian giàu tình cảm thì câu đố là những bài thơ dân gian giàu trí tuệ. Thể lục bát trong câu đố dân gian đã giúp cho việc lưu truyền được dễ dàng, thuận tiện vì nó mang hơi thở của lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X