Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 01 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Du lịch đồng bằng sông Cửu Long liên kết phát triển

Trần Văn Linh

Tóm tắt


Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hay còn gọi là miền Tây với diện tích 40.548,2 km2, dân số hơn 17,4 triệu người chiếm 21% dân số cả nước. ĐBSCL nằm trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng, giữa Nam Á và Đông Á cũng như Châu Úc và các quần đảo khác trong Thái Bình Dương. Vị trí này hết sức quan trọng trong giao thương quốc tế và phát triển du lịch.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X