Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố có liên quan đến tình hình dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ

Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trần Thanh Bé

Tóm tắt


Để tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển và thực hiện các phương pháp can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em một cách có hiệu quả thì việc điều tra xác định các yếu  tố có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở trẻ đặc trưng cho TPCT là một trong những việc làm cấp bách. Từ những lý do trên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định các yếu tố liên quan đến tình hình SDD góp phần xây dựng nền tảng cho nghiên cứu can thiệp trên phạm vi cộng đồng tại TPCT trong giai đoạn tiếp theo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X