Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triết lý nhân sinh trong đờn cà tài tử Nam bộ

Đặng Trường Sơn, Nguyễn Thị Mỹ Hoà

Tóm tắt


Đờn ca tài tử Nam bộ là loại hình nghệ thuật ca nhạc thính phòng hình thành cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài viết này, trình bày sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của đờn ca tài tử Nam bộ, bước đầu nêu lên những triết lý nhân sinh tiêu biểu trong đờn ca tài tử Nam bộ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X