Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Câu chuyện đầu năm: Duy trì phong độ đàn ông!

Đàm Hồng Hải

Tóm tắt


Vào dịp đầu năm, mọi người hay chúc nhau: “An khang, thịnh vượng”, “dồi dào sức khỏe”… Để đạt được ý nguyện này, thiết nghĩ chúng ta phải cần có giải pháp cụ thể, thông qua việc rèn luyện thể chất, chế độ ăn uống phù hợp…Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin có đôi điều trao đổi với quý ông xung quanh câu chuyện tế nhị nhưng rất thực tế: duy trì bản năng tình dục và phong độ giới mày râu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X