Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuối khô ngào đường của ngoại

Hai Miệt Vườn

Tóm tắt


Đời sống của người dân Tây Nam bộ gắn liền với sông rạch chằng chịt, cuộc sống của họ mang đậm dấu ấn của miền sông nước. Thuở trước còn mang đậm nét kinh tế tự túc tự cấp, hễ con người trồng được gì, nuôi được gì thì tận dụng phục vụ lại cho đời sống của chính mình. Tết đến, không cần cao sang, người ta vẫn có thể tự chuẩn bị những món ăn, thức uống để đón một mùa xuân ấm cúng, đặc trưng hương vị miền quê. Chuối khô ngào đường là một trong số những món ăn như vậy.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X