Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2014

Trương Thị Hồng Ngọc

Tóm tắt


Nhằm hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ (Cuộc thi) do Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, Liên hiệp các các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo 9 quận, huyện phối hợp tổ chức. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X