Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình lọc cát sinh học cung cấp nước sạch cho hộ gia đđình ở nông thôn ĐBSCL

Bùi Thị Nga

Tóm tắt


Nước sạch đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, thiếu nước sạch hay nguồn nước sử dụng  bị ô nhiễm đều làm suy giảm chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Hiện nay, ở ĐBSCL có khoảng 20-30% số hộ gia đình chưa có nước sạch để sử dụng, điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đặc biệt là gây ra dịch bệnh đối với con người.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X