Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 63, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần Thơ – Mặt trận trọng điểm khu Tây Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thị Ngọc Nga

Tóm tắt


Cách đây 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - một trong những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu ở thế kỷ XX diễn ra trên phạm vi toàn miền Nam. Trong đó, tại nhiều mục tiêu đầu não của địch, Sở Chỉ huy của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, hàng loạt căn cứ, các tuyến phòng thủ, hệ thống giao thông quan trọng, các kho tàng ở nhiều nơi trọng điểm như Sài Gòn (Trung tâm đầu não), Huế, Cần Thơ … bị quân ta tiến công, làm tê liệt mọi hoạt động của địch.

 

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X