Quay trở lại chi tiết bài viết Cần Thơ – Mặt trận trọng điểm khu Tây Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tải xuống tải PDF