Quay trở lại chi tiết bài viết Cần Thơ: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tải xuống tải PDF