Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 63, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng hiệu quả với BĐKH ở khu vực ĐBSCL

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt


Theo dự báo của các tổ chức quốc tế và các nhà khoa học, toàn vùng ĐBSCL thời gian tới sẽ chịu tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, hoạt động sản xuất nông, ngư nghiệp của hàng triệu người dân khu vực ĐBSCL


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X