Quay trở lại chi tiết bài viết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng hiệu quả với BĐKH ở khu vực ĐBSCL Tải xuống tải PDF