Quay trở lại chi tiết bài viết NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NĂNG LỰC –NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ Tải xuống tải PDF