Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ RỐI NHIỄU TÂM LÝ Ở HỌC SINH

Ngô Thế Lâm

Tóm tắt


Rối nhiễu tâm lý là một dạng chấn thương tinh thần nhẹ, nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người, đặc biệt là với trẻ em. Khác với các bệnh thực thể (chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào kết quả xét nghiệm), chẩn đoán rối nhiễu tâm lí chủ yếu dựa vào phỏng vấn và sử dụng các trắc nghiệm tâm lý. Các xét nghiệm khác chỉ nhằm giúp loại trừ các bệnh thực thể. Việc chẩn đoán rối nhiễu tâm lí ở lứa tuổi học đường phải được bắt đầu từ gia đình và trường học. Khi không đưa ra được lý do hay cách giải thích nào xác đáng, thì cần nghĩ đến rối nhiễu tâm lí và sử dụng các phương pháp, các bộ công cụ sàng lọc khác nhau để chẩn đoán, đánh giá đúng tình trạng của các em. Để chẩn đoán và đánh giá chính xác, có thể thực hiện các phương pháp và công cụ đánh giá nào? Trong khuôn khổ của bài báo chúng tôi giới thiệu các phương pháp, công cụ và quy trình chẩn đoán, đánh giá rối nhiễu tâm lý ở học sinh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X