Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Rau non một “siêu thực phẩm”

Thúy Kiều

Tóm tắt


Rau non là loại rau cao cấp, rau được thu hoạch lúc còn non trước khi phát triển thành cây trưởng thành, là thức ăn bổ dưỡng vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn rau thường, rau được trồng trong môi trường sạch và an toàn (Trần Thị Ba, 2010). Rau non là cây rau được thu hoạch trước khi phát triển thành cây trưởng thành. Thời gian thu hoạch từ 14-20 ngày sau khi gieo, khi cây phát triển cặp lá thật đầu tiên. Rau non không thể thu hoạch tiếp một vụ nữa vì những cây trồng này không phát triển đủ thời gian và đã cắt sát gốc, cây trồng không còn khả năng để tạo ra sự tăng trưởng mới 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X