S. 01 (2014)

Mục lục

Bài viết

84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc Tóm tắt PDF
Phạm Phú Bình 2-4
Thư chúc tết năm đầu tiên ...và năm cuối cùng của Bác Hồ Tóm tắt PDF
Trần Thạnh 5-6
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược giáo dục gắn với chiến lược xây dựng con người Tóm tắt PDF
Huỳnh Thương 7-8
Khoa học và Công nghệ Cần Thơ – 10 năm thành tựu Tóm tắt PDF
Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ 9-12
Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ giai đoạn 1998-2013 Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Điệp 13-15
Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 16-23
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn ở một số nơi và thực trạng xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Dương Anh Đào 24-29
Hai thành tựu nghiên cứu lúa đột phá trong năm 2013 của IRRI Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Thành 30-32
Du lịch đồng bằng sông Cửu Long liên kết phát triển Tóm tắt PDF
Trần Văn Linh 33-34
Giải pháp xuất khẩu bền vững trái cây đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Huỳnh Kiến Minh, Lưu Tiến Thuận 35-40
Du lịch lễ hội vào dịp tết - nét độc đáo ở miền Tây Nam bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 41-44
Một lần đến Cần Thơ Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Thanh 45-46
Tản mạn về ẩm thực Cần Thơ Tóm tắt PDF
Tạ Đức Tú 47-50
Mứt dừa quê Tóm tắt PDF
Hai Miệt Vườn 51
Những phong tục đẹp ngày tết Tóm tắt PDF
Minh Ngọc 52-53
Bánh tét dưới góc nhìn văn hóa Tóm tắt PDF
M. T 54-55
Ngày tết, nhắc chuyện trầu cau Tóm tắt PDF
Hoài Phương 56
Hình tượng ngựa trong đời sống tinh thần của một số dân tộc Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sang 58-59


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X