S. 2 (2014)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và định hướng đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Trần Thanh Bé, Trần Thế Như Hiệp, Trần Tố Loan, Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3-7
Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Vy, Bùi Thị Nga 8-14
Vai trò của cơ giới hóa và đánh giá việc áp dụng cơ giới hóa sản xuất lúa ở ĐBSCL Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Thành 15-17
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL Tóm tắt PDF
Hà Vũ Sơn, Nguyễn Quốc Nghi 18-23
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 24-29
Các yếu tố có liên quan đến tình hình dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trần Thanh Bé 30-35
Ứng dụng gen mã vạch trong phân loại cá Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Tâm 36-37
Thử nghiệm sử dụng dịch trùn quế promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Hoàng Yến, Nguyễn Bảo Trung 38-43
Thực trạng nuôi tôm ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) và ảnh hưởng của nó đến môi trường đất Tóm tắt PDF
Huỳnh Hoang Khả 44-47
Khảo sát thành phần hoá học của tinh dầu trong củ gừng (Gingiber officinale Rosce) trồng tại TP. Bạc Liêu Tóm tắt PDF
Hồ Thị Nguyệt Linh 48-51
NẤM ĂN – Loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao Tóm tắt PDF
Đàm Hồng Hải 52-53
Những yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo hệ vừa làm, vừa học theo học tín chỉ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Tài 54-56


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X