Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Đào Ngọc

  • S. 2 (2014) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X