Chi tiết về Tác giả

Dung, Từ Thanh

  • S. 3 (2013) - Bài viết
    Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vắc-xin phòng bệnh vi khuẩn AEROMONAS HYDROPHILA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X