Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH HỢP GIS VÀ AHP VÀO XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG HƯƠNG VĂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt, Trần Phúc

Tóm tắt


Tích hợp GIS và AHP vào đánh giá xây dựng bản đồ phát triển đất ở được thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao, đáp ứng được nhu cầu về đánh giá đất nói chung và đánh giá đất đô thị nói riêng. Ngoài ra nó còn làm cho việc lựa chọn những khu vực đất vào các mục đích khác nhau được xem xét kỹ hơn, chính xác hơn từ đó có các phương án quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện nói trên đến việc xây dựng và mở rộng khu đô thị.

      Phần mềm Expert Choice 11 có khả năng phân tích, đánh giá tốt hơn, giảm được thời gian đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chuẩn hơn so với phương pháp dùng các tính toán thông thường trên Mcrosoft Office (Excel). Tạo ra sự đánh giá mang tính khoa học hơn, khách quan hơn.

      Qua quá trình tích hợp GIS và AHP chúng tôi đã tìm ra những vùng đất thuận lợi cho sự phát triển đất ở tại phường Hương Văn. Trong đó diện tích cụ thể các loại đất là: Diện tích đất thích hợp phát triển đất ở là: 171,56 hectare. Chúng tôi cũng đã xây dựng bản đồ phát triển đất ở cho phường Hương Văn giai đoạn 2013 – 2020, trong đó diện tích cụ thể: Giai đoạn 2013 – 2015 là 9,93 hectare và giai đoạn 2015 -2020 là 25,82 hectare.

 
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science