Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG GLUCOSE TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU HIẾU KHÍ TRÊN HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Nguyen Kim Dong

Tóm tắt


Một phương pháp HPLC để xác định glucose trong dịch rỉ đường của quá trình lên men hiếu khí được thiết lập. Các phân tích được thực hiện bởi HPLC bao gồm một cột Carbonhydrat C18 (250 x 4 mm, 5 µm; Merck),với chế độ chạy đẳng dòng sử dụng acetonitrile và nước khử ion (75:25 v/v) như pha động ở tốc độ dòng chảy 1 ml /phút. Đường chuẩn được xây dựng cho thấy có khoảng tuyến tính tốt với các nồng độ 0 đến 2,5%, với hệ số tương quan là 0,9993. Độ thu hồi bằng phương pháp thêm chuẩn thay đổi từ 96% đến 100%. Độ lặp lại RSD 1,71%. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với glucose là 0,054%. Phương pháp này nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science