Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN

Nguyễn Đình Huy

Tóm tắt


Với những biểu hiện của biến đổi khí hậu trên vùng đất cát nội đồng của huyện Quảng Điền như: nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè có xu hướng tăng rõ rệt với tốc độ tăng 0,10C/ thập kỷ; lượng mưa trung bình năm không ổn định, lượng mưa tháng lớn nhất và lượng mưa ngày lớn nhất có xu thế tăng trong những thập kỷ gần đây; các yếu tố thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm… cũng gia tăng tính chất khắc nghiệt và bất thường. Do vậy, nó đã và đang tác động đến một số ngành sản xuất, đến cơ sở hạ tầng, tài sản và đời sống, sức khỏe của người dân trên địa bàn nghiên cứu. Trước những biểu hiện và tác động đó, người dân địa phương đã và đang áp dụng nhiều hình thức thích ứng phong phú và đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại nhằm bảo vệ sản xuất, tài sản, sức khỏe và tính mạng cho chính họ.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science