Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ ĐỘC TỐ VI KHUẨN LAM MICROCYSTIN TRONG NƯỚC NHỜ PHẢN ỨNG QUANG XÚC TÁC VỚI TiO2

Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thi Hồng Danh, Phan Thị Thanh Thủy

Tóm tắt


Trongcác vi khuẩn lam gây độc, Microcystisaeruginosa là loài bị bắt gặp thường xuyên và phổ biến nhất, có khả năngsinh độc tố gan (microcystin, MC) gây hại cho sức khỏe con người và động vật.Chính vì vậy việc nghiên cứu các phương pháp loại bỏ độc tố microcystin của vi khuẩn lam đế giảm tácđộng tích cực của chúng là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này chúng tôi bướcđầu khảo sát khả năng xử lý độc tố microcystin nhờ phản ứng quang xúc tác với các chế phẩm của TiO2,xác định điều kiện sục khí để xử lý độc tố tốt nhất, đồng thời xác định hàmlượng TiO2 phản ứng thích hợp để làm cở sở đưa ra xử lý ngoài điềukiện tự nhiên.Kếtquả nghiên cứu cho thấy hiệu suất xử lý độc tố microcystin nhờ phản ứng quang xúc tác với chế phẩm TiO2là rất cao, đạt 94,19%, và trong 3 dạng chế phẩm của TiO2 nano thìdạng dung dịch TiO2 xử lý tốt hơn so với dạng bột và dạng màng. Ở điều kiện sục khí, hiệu suất xử lý độc tố microcystin sau 60 phút đạt 91,46% tốt hơn so với không sục khí, chỉ69,70%. Trong điều kiện thời gian xử lý 60 phút, hàm lượng TiO21ml/L là thích hợp hơn cho phản ứng. Ở điều kiện ánh sáng tự nhiên hiệu suất xửlý có thể đạt đến 57,09 %.Từ khóa: Microcystis aeruginosa, microcystin, titanium dioxide TiO2,quang xúc tác. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science