Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Đình Tiến

Tóm tắt


Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kết quả nghiên cứu của các phương án điều tra địa chất thuỷ văn và các công trình khai thác nước tại khu vực tỉnh Quảng Trị, tác giả đã phân chia khu vực tỉnh Quảng Trị thành 14 tầng chứa nước và một số thành tạo cách nước. Song song đó tác giả đã đánh giá quy luật phân bố, bề dày, mức độ thấm nước, chứa  nước, tính chất thuỷ lực, nguồn cung cấp, thoát nước, thành phần hoá học và khả năng khai thác của các tầng chứa nước tồn tại trong khu vực, làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science