Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ZEOLIT 4A TỔNG HỢP TỪ TRO TRẤU

Trần Ngọc Tuyền

Tóm tắt


Trong bài báo này, các chỉ tiêu chất lượng của zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu đã được nghiên cứu và so sánh với một số loại zeolit 4A thương mại đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Kết quả cho thấy sản phẩm zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu hoàn toàn đơn pha tinh thể zeolit 4A với mức độ tinh thể hóa cao; thành phần hóa học gần trùng với zeolit 4A lý tưởng (Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5 H2O). Kích thước hạt tinh thể đồng đều với dạng lập phương đặc trưng, dao động từ 1,0 - 1,2 µm. Dung lượng trao đổi cation đạt 310 mgCaCO3/g; tốc độ trao đổi cation đạt 175 mgCaCO3/g sau 3 phút và 215 mgCaCO3/g sau 10 phút; pH < 11; độ trắng > 95%; khối lượng thể tích đạt 340 g/L. Các chỉ tiêu chất lượng của zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của zeolit thương mại và tương đương với zeolit 4A sản xuất tại Cần Thơ và zeolit 4A nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science