Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA VẬT LIỆU Y SINH HYDROXYAPATITE (HA) TỪ VỎ TRỨNG

Bùi Xuân Vương, Ung Nguyên Huy, Mai Thị Tuyết, Lê Thị Thu Thắm, Võ Oanh Kiều, Lê Thị Hồng Trâm, Bùi Thị Hòa

Tóm tắt


Vật liệu y sinh Hydroxyapatite (HA) được tổng hợp từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền là vỏ trứng. Các đặc trưng lý hóa khẳng định vật liệu tổng hợp được hoàn toàn tinh khiết. Thực nghiệm ‘‘in vitro’’ được tiến hành bằng cách ngâm bột vậ liệu trong dung dịch giả dịch thể người SBF (Simulated Body Fluid). Kết quả sau thực nghiệm khẳng định hoạt tính sinh học của vật liệu qua sự hình thành một lớp khoáng HA mới trên bề mặt vật liệu cũ, lớp khoáng này chính là thành phần vô cơ trong xương người, nó như cầu nối gắn liền miếng ghép vật liệu với xương tự nhiên, qua đó xương hỏng được tu sửa và làm đầy.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science