Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Như, Hồ thị Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science