Chi tiết về Tác giả

Quế, Hoàng Thị Hồng Khoa Khuyến Nông & Phát triển Nông thôn, trường ĐH Nông Lâm Huế. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science