Chi tiết về Tác giả

Tùng, Trương Quý Đại học Huế, 3 Lê Lợi, Tp. Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science