Chi tiết về Tác giả

Tạo, Trần Sáng Khoa CNTY, Trường ĐHNL; 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science