Chi tiết về Tác giả

Quốc, Trần Viết Văn phòng - Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science