Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ QUẾ THỌ, HUYỆN HIỆP ĐƯC, TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2015 NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt
Trần Văn Nguyện, Nguyễn Thị Hải
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 ĐIỀU TRA CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM CAM Ở HUYỆN NGHĨA ĐÀN VÀ QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt
Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766) Ở MIỀN TRUNG, VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Mạc Như Bình, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Hoàng Thị Ngọc Hân
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐO LƯỜNG CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Lê Quang Trực, Trần Bảo An
 
426 - 429 trong số 429 mục << < 13 14 15 16 17 18 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science