Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN CHUYÊN THÚC TIẾN NÔNG NPKSi (12.2.12.1,5+CHELATES) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA TBR225, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tải xuống tải PDF