Chi tiết về Tác giả

Chinh, Đỗ Thị Học viên cao học

  • S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN DÒNG LÚA BẤT DỤC ĐỰC DI TRUYỀN NHÂN CẢM ỨNG NHIỆT ĐỘ S TÍM TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HOÁ
    Tóm tắt  PDF