Chi tiết về Tác giả

Vân, Cao Long Giảng viên Trường đại học Zielona Góra, Ba Lan