Chi tiết về Tác giả

Vinh, Lê Đức Giảng viên Trường THPT Tĩnh Gia 5, Thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa