Chi tiết về Tác giả

Yến, Nguyễn Hoàng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa