Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Tuấn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa