Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

P

Phương, Nguyễn Duy, Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lao động Xã hội
Phương, Nguyễn Thị Thu, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Phương, Nguyễn Tuấn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Phương, Tống Minh, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

Q

Quang, Lê Văn, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Quang, Nguyễn Hữu, Giảng viên khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Vinh
Quân, Lê Ngọc, Học viên cao học K9, lớp Khoa học Lây trồng, Trường Đại học Hồng Đức
Quỳnh, Nguyễn Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình
Quý, Mai Thị, Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Quyết, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

S

Sáu, Hoàng Thị, Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
Sáu, Hoàng Thị, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện dược liệu
Sáu, Hoàng Thị, Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ ­ Viện Dược liệu
Sâm, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Shanin, I.A., Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp
Sinh, Lê Hồng, Chuyên viên phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Trường Đại học Hồng Đức
Sơn, Hà Văn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Sơn, Hoàng Văn, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại Học Hồng Đức
Sĩ, Đoàn Dũng, Giảng viên khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

T

Tâm, Lê Thị Thanh, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Tâm, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Tâm, Trần Thị, Học viên Fao học K9, lớp Khoa học Fây trồng, Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Tân, Nguyễn Hữu, Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Tình, Lê Trần, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Tình, Trần Trung, Giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội

226 - 250 trong số 349 mục    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>