Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dũng, Hoàng Văn, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Lê Xuân, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Văn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Tiến, Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh
Dũng, Trần Quang, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dương, Nguyễn Huy, Trung tâm Nghiên cứu-Ứng dụng KHCN
Dương, Đỗ Ngọc, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

E

Eremin, S.A., Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp

G

Giang, Lê Thị, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Giang, Tống Văn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa
Giang, Tống Văn, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Giang, Tống Văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông
Giang, Tống Văn, Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Giang, Đàm Hương, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

H

Hà, Khương Mạnh, Trường Đại học Nông-lâm Bắc Giang
Hà, Lê Thị Thanh, Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 2, thành phố Đà Nẵng
Hà, Lê Thị Hồng, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Lê Thị, Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí
Hà, Nguyễn Ngân, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh
Hà, Nguyễn Thị Hải, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Nguyễn Thị, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Hà, Nguyễn Thị Thu, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Phạm Thị Bích, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Trịnh Đình, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Trương Thị, Phòng Quản lý đào tạo

51 - 75 trong số 349 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>