Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hà, Đào Thị, Giảng viên khoa Giáo dục Mầm Non, Trường Đại học Hồng Đức
Hà, Đỗ Ngọc, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Hà, Đỗ Ngọc, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hào, Lê Văn, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Hào, Lê Văn, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Hòa, Hoàng Văn, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ
Hòa, Lê Thị, Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Hòa, Lê Thị, Khoa Lý luận, Chính trị-Luật
Hòe, Nguyễn Thị, Trung tâm Chuyển giao công nghệ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Hùng, Phạm Hữu, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hùng, Đặng Việt, Giảng viên khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực Hà Nội
Hạnh, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Hạnh, Trần Công, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hải, Cao Xuân, Giảng viên khoa Giáo dục Mầm Non, Trường Đại học Hồng Đức
Hải, Trần Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hải Hà, Nguyễn Thị, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Hảo, Lê Phương, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Hảo, Nguyễn Hữu, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Hậu, Nguyễn Hữu, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức
Hằng, Lê Thúy, Giảng viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc giai Hà Nội
Hằng, Lê Thúy, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hằng, Mai Thị Ngọc, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Hằng, Trần Thị, Giảng viên Học viện Hành chính khu vực III, Đà Nẵng
Học, Nguyễn Hữu, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng, Lê Thị, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức

76 - 100 trong số 349 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>