Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

N

Nga, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Ngọc, Lê Thu, Chuyên viên phòng Công nghệ Tế bào Thực vật, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Ngọc, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Ngọc, Phạm Bích, Chuyên viên phòng Công nghệ Tế bào Thực vật, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Ngọc, Trần Minh, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Hồng Đức
Ngọc Hà, Cao Thị, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Nghiệp, Lê Đình, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Nghĩa, Trần Trung, Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
Nghĩa, Trần Trung, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ
Nghĩa, Trần Trung, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ
Nghĩa, Trần Trung, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện dược liệu
Nhàn, Hoàng Thị Minh, Đại học Sư phạm Toán K17A, khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Nhàn, Hoàng Thị Minh, Sinh viên Đại học Sư phạm Toán K17A, khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Nhã, Nguyễn Thế, Giảng viên khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Nhung, Nguyễn Cẩm, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh
Ninh, Lê Văn, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Ninh, Lê Văn, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Ninh, Lê Đăng, Ủy ban Dân tộc miền núi, tỉnh Thanh Hóa
Nương, Lê Thị

P

Phan, Trịnh Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Phú, Trịnh Thị, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Phú, Trịnh Thị, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức
Phượng, Lê Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Phượng, Lê Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Phương, Hà Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức

201 - 225 trong số 349 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>