Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn SỰ VẬN ĐỘNG VỀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG CỦA TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Văn Thành
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN SO SÁNH KẾT CẤU HƯ KHÔNG TRONG THƠ HAIKU VÀ ĐẶC TÍNH Ý TẠI NGÔN NGOẠI TRONG THƠ TUYỆT CÚ ĐỜI ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nga
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp SO SÁNH MỨC ĐỘ NHIỄM SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY SẢN XUẤT VỤ MÙA CỰC SỚM TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Ninh, Trần Thị Mai, Lê Thị Hường
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỐI VỚI CHIẾN LƢỢC QUÂN SỰ CỦA MỸ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hằng
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÌM KIẾM VIDEO BÀI GIẢNG DẠNG SLIDE DỰA VÀO NỘI DUNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hào, Lê Thị Hồng Hà, Trịnh Thị Anh Loan
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trịnh Tố Anh
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÍCH HỢP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HỌC PHẦN NGỮ DỤNG HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bé
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỆ VẬT LIỆU PEROVSKITE NỀN MANGAN La0,7A0,3MnO3 VỚI A LÀ Ca, Sr và Ba Tóm tắt   PDF
Đinh Chí Linh, Lê Viết Báu, Trần Đăng Thành
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG NHẬT IT TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Tấn Hội
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO PHỨC CHẤT CỦA NIKEN VỚI PHỐI TỬ LÀ AXIT 6-HYDROXY-3-SUNFOQUINOLIN-7-YLOXYAXETIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Ngọc Vinh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ AMIT LÀ DẪN XUẤT CỦA 3-METYL-4-(2-AMINO-4,5-DIMETOXIPHENYL) FUROXAN TỪ EUGENOL TRONG TINH DẦU HƯƠNG NHU Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Huấn
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO NiO/Cr2O3/ZnO VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHỨA DẪN XUẤT HALOGEN Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Định, Trần Thị Huyền, Tống Văn Giang, Trần Thị Thảo, Nguyễn Đức Minh, Trịnh Lan Hồng
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ NHEO MỸ (ICTALURUS PUNCTATUS) TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Bá Tuấn, Lê Văn Thành, Trương Thị Hà, Vũ Văn Chiến, Nguyễn Huy Dương
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KÍCH DỤC TỐ TRONG SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHẠCH BÙN TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Huy Tuấn
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG GEOPOLYMER TRO BAY Tóm tắt   PDF
Lê Phương Thanh
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Nam
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngân Hà
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cẩm Nhung
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Phan
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THỰC TRẠNG PHÂN BỐ CÁC LOÀI DƯỢC LIỆU CÁT SÂM VÀ THIÊN NIÊN KIỆN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Dương, Đỗ Trọng Hướng, Lê Hùng Tiến, Nguyễn Thị Mai
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THỜI GIAN CHO HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Duyên
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Cường, Trần Ngọc Lợi, Phạm Thu Trang, Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Mai
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Thị Lan Hương
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ THIẾT KẾ BÀI TẬP RÈN KĨ NĂNG DỊCH CỤM ẨN DỤ HỌC PHẦN VĂN HỌC ANH - MĨ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quyết
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THƠ NĂM CHỮ CỦA NGUYỄN DUY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Hương
 
151 - 175 trong số 216 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>