Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng các sản phẩm truyền hình cho nhóm công chúng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ Tải xuống tải PDF