Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 2 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Vai trò của người cao tuổi trong gia đình nông thôn ở Thừa Thiên Huế hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại làng Phước Tích - thôn Phước Phú - xã Phong Hòa - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế) Tóm tắt   PDF
Lê Duy Mai Phương
 
T. 1, S. 2 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung Tóm tắt   PDF
Phan Nguyễn Phước Tiên
 
T. 1, S. 2 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Xây dựng các sản phẩm truyền hình cho nhóm công chúng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ Tóm tắt   PDF
Phan Quốc Hải
 
T. 1, S. 2 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong Nghệ sĩ hình thể của Don Delillo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
 
T. 1, S. 1 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính của phương pháp ủ so với chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Huế Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Tuấn, Thân Thị Ánh Điệp
 
T. 1, S. 1 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Đánh giá sự biến đổi môi trường địa chất do hoạt động khai thác sa khoáng titan ven biển tỉnh Bình Định Tóm tắt   PDF
Lê Duy Đạt
 
T. 1, S. 1 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng các tầng chứa nước dưới đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Visual Modflow Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Đình Tiến
 
T. 1, S. 2 (2014): CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Điểm mới lạ trong sử thi Atâu So Hle, Kơne Gơseng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
26 - 33 trong số 33 mục << < 1 2