Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương hướng xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Hàn chuyên sâu ở Việt Nam

Ahn Kyong Hwan

Tóm tắt


Khái quát về chương trình đào tạo tiếng Hàn chuyên sâu và đưa ra đề xuất xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Hàn chuyên sâu ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống