...Và cây đời mãi mãi xanh tươi

  • Đỗ Thành Dương

Abstract

Đưa ra vấn đề đáng báo động trong tình hình sử dụng ngôn ngữ hiện nay, đó là tình trạng "bệnh vừa nói vừa dịch". Từ đó nêu lên tầm quan trọng trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Published
2013-06-28
Section
Diễn đàn và khuyến nghị