Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trường nghĩa ẩm thực trong các bài báo viết về bóng đá

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Yến

Tóm tắt


Hiện nay, trong các tác phẩm báo chí viết về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, để tăng thêm sự sinh động hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, các tác giả thường sử dụng nhiều biện pháp ngôn từ khác nhau, trong đó nổi bật là việc chuyển trường nghĩa. Vì vậy trong bài viết này tác giả đi sâu vào tìm hiểu, phân tích trường nghĩa ẩm thực trong các bài báo viết về bóng đá.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống