"Đâu vào đấy" hay "Đâu vẫn đấy"?

  • Lê Bá Miên

Abstract

Bàn luận về vấn đề sử dụng hai quán ngữ "Đâu vào đấy" và "Đâu vẫn đấy" cho đúng chuẩn ý nghĩa mà người dùng muốn nói.
Published
2013-07-19
Section
Diễn đàn và khuyến nghị